Før du indgår en fremlejekontrakt, skal du orientere os om, at du vil fremleje. Som lejer har du ret til at fremleje dit lejemål. Dog er der nogle betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal kunne dokumentere, at din fremleje er midlertidig og skyldes sygdom, forretningsrejse, udstationering, studieophold eller lignende.
  • Fremlejeperioden må højst være 2 år (i en sammenhængende periode).
  • Du skal selv udarbejde en skriftlig fremlejekontrakt med din lejer og du skal sende en kopi af kontrakten til os, inden fremlejeperioden begynder.
  • Det er også vigtigt, at du fortæller din fremlejetager, at det ikke er muligt at overtage lejemålet efter fremlejeperiodens udløb – selvom du vælger ikke at flytte tilbage.
  • Det er ikke tillladt at udleje via fx Airbnb m.fl., En sådan form for udlejning betragtes som ulovlig fremleje, og vil medføre påtaler, advarsler og sanktioner. I sidste ende kan du risikere, at vi ophæver din lejekontrakt.

Du skal være opmærksom på, at det stadig er dig, som har det fulde ansvar for lejemålet selv om du har indgået en fremlejekontrakt. Dvs. det er dit fulde ansvar, at lejen bliver betalt, at regler overholdes, og at lejemålet ikke vanrøgtes eller misligholdes.