Du kan opsige dit lejemål med 3 måneders varsel til fraflytning den 1. i en måned. Det betyder, at du hæfter for lejen i tre måneder. Det gælder også, selvom du flytter fra lejemålet før selve opsigelsesvarslets udløb.
Hvis du oplyser os om, at du ønsker at flytte før opsigelsesvarslets udløb, vil vi gøre, hvad vi kan for at genudleje lejemålet, før de tre måneder er gået. Lykkes det, skal du kun betale husleje frem til den nye lejer overtager dit lejemål.

Udfyld opsigelsesformular her

Opsigelsesvarsel
Din opsigelse skal være modtaget hos os senest den første hverdag i en måned, inden kontortids ophør kl. 16.00, for at opsigelsesvarslet kan beregnes fra og med samme dato.
Er den efterfølgende dag en helligdags, skal vi have modtaget din opsigelse senest sidste hverdag i den foregående måned, inden kontortids ophør kl. 16.00.

Afregning af arbejder, inden du opsiger lejemålet
Har du en lejemål, der er overtaget ”som beset” og er der en konto for indvendig vedligeholdelse, så lukker vi kontoen, når vi modtager din opsigelse. Derfor skal du have godkendt og afregnet arbejder, inden du afleverer din opsigelse, hvis du vil have betalt arbejderne over kontoen. Vær opmærksom på, at det ikke er alt arbejde, du kan få dækket over den indvendige vedligeholdelseskonto.

Underskrifter
Opsigelsen skal sendes til os og være underskrevet af alle de lejere, der oprindelig har underskrevet lejekontrakten.
Samtidig med opsigelsen, skal du give os oplysning om:

 • Din nye adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Bank-kontonummer

Fraflytningssyn
Sammen med bekræftelsen på opsigelsen af dit lejemål vil du modtage indkaldelse til fraflytningssyn.

Klargøring af lejemål til fraflytningssyn
Inden fraflytningssynet skal du tømme dit lejemål og evt. kælder-/loftrum for alt dit indbo. I modsat fald vil lejemålet blive tømt af vores inspektør, og udgiften hertil vil blive pålagt dig. Det er ikke muligt at efterlade indbo til den nye lejer.

Lejemålet skal afleveres rengjort.
Da vi ofte ser mangelfuld rengøring, specielt af komfur, emhætte, køleskab og bad, beder vi dig om at være særlig opmærksom på at rengøre disse steder. Hvis rengøringen er mangelfuld, er vi nødt til at lade et rengøringsfirma foretage rengøringen for din regning.

 • Vinduer skal pudses ud- og indvendigt
 • Hårde hvidevarer skal rengøres. Fryser skal afrimes. Slukker du for køleskab skal du lade lågen stå åben.
 • Blandingsbatterier, bad og bruseniche skal afkalkes
 • Har du altan eller terrasse skal du sørge for, at de er rengjort og tømt for inventar
 • Kælderrum skal tømmes og rengøres

Affald:
Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at efterlade ting som f.eks. møbler, tæpper eller lignende ved affaldscontainerne, i ejendommens kælder eller et andet sted på ejendommens areal. Sådanne effekter skal du selv bortskaffe, evt. som storskrald.

Istandsættelse ved fraflytning:
Din lejekontrakt og din indflytningsrapport beskriver, hvorledes du overtog lejemålet og beskriver derfor også, hvorledes den skal afleveres.
Du skal være opmærksom på, at du ifølge din lejekontrakt kan være forpligtet til at fraflytte lejemålet og aflevere nøgler 14 dage før opsigelsesvarslet udløber. Det skyldes, at lejemålet skal istandsættes, inden en ny lejer kan flytte ind.
Som udgangspunkt ønsker udlejer at benytte egne håndværkere til at istandsætte lejemålet i forbindelse med din fraflytning.
Har du foretaget istandsættelse med egne håndværkere eller selv malet lejemålet i forbindelse med fraflytningen skal du være opmærksom på, at såkaldt ’discount maling’ ikke må anvendes, ligesom der skal anvendes maling med korrekt glans.
Det er en god idé at rette henvendelse til din inspektør eller administrationen, før du foretager maling mm. af dit lejemål, da det vil pålægge dig en ekstra udgift såfremt arbejdet ikke godkendes ved fraflytningssynet. Evt. egen istandsættelse skal være tilendebragt inden flyttesynet.

Spar penge:
Ved fraflytning er der en række småting, som du selv let kan ordne og dermed spare udgiften til dyre håndværkere. 

Sørg for at

 • tage alle dine lamper ned
 • fjerne alle dine gardiner og ophæng til disse
 • montere muffer på samtlige lampeudtag, så der ikke er blottede ledninger
 • der er lys i de spots og lamper, der tilhører lejemålet
 • tjekke om dørklokken virker, eller om batteriet skal udskiftes
 • fryser og køleskab er afrimet og rengjort
 • ventilator på badeværelset er rengjort
 • der ikke mangler sier på vandhaner, og at de er afkalkede
 • der er propper til alle vaske, og at de er i orden, ellers udskift dem
 • alle uoriginale viskestykke- og håndklædeholdere er fjernet
 • der ikke er efterladt personlige ejendele i skabe og skuffer
 • bradepander og andet tilbehør til ovnen er der og er rengjort
 • filtret i emhætten er rengjort, så der ikke er fedtrester
 • skifte pæren i emhætten hvis den ikke virker
 • skifte pæren i ovnen hvis den ikke virker. Vær opmærksom på, at sådan en pære som regel skal købes i hårde hvidevare butikker
 • samle alle nøgler til dit lejemål, postkasse, kælderrum m.m. sammen. Få returneret nøgler du har givet til venner, børn m.m. Alle nøgler skal afleveres ved fraflytningssynet. Dette gælder også evt. vaskekort. 

Fraflytningssyn:
Flytteeftersynet kan først gennemføres, når du er fraflyttet lejemålet, som skal være tømt og rengjort.
Ved fraflytningssyn mødes du med os i lejemålet. Vi anbefaler at du medbringer lejekontrakt, indflytningsrapport og eventuelle andre skriftlige aftaler vedrørende lejemålets stand. Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, er du naturligvis velkommen til at tage en beboerrepræsentant med til flyttesynet. 

Flytterapport udfyldes
Vi gennemgår lejemålet i fællesskab og fraflytningsrapport udfyldes.
Hvis du allerede selv har fået istandsat lejemålet, bliver arbejdet kontrolleret. I tilfælde af mangler, bliver det anført i fraflytningsrapporten, så vi efterfølgende kan rette eventuelle fejl og mangler. Hvis du har valgt, at vi skal tage os af istandsættelsesarbejderne, bliver arbejdets omfang noteret i fraflytningsrapporten.

Aflæsning af lejemålets målere:
Du skal oplyse os om el-leverandør til lejemålet, hvis du har skiftet el-leverandør siden indflytningen.
Vi sørger for aflæsning af alle målere og sender aflæsningerne til forsyningsselskaberne. 

Flytteopgørelse:
Ca. 6 uger efter lejemålets ophør, sender vi en flytteopgørelse til dig.
På flytteopgørelsen vil depositum, forudbetalt leje, diverse udgifter m.m. være opgjort.
Ligeledes vil der være tilbageholdt et beløb til dækning af gebyr for flytteaflæsning af fordelingsmålere og din eventuelle efterbetaling i forbindelse med opgørelse af det indeværende års vand- og varmeregnskab, hvis der er disse regnskaber på ejendommen. Når vand- og varmeregnskaber er aflagt for ejendommen, vil disse blive fremsendt og opgjort endeligt til dig. Din lejekontrakt indeholder informationer om, hvornår vand- og varmeregnskab afsluttes.
Dit eventuelle tilgodehavende vil blive overført til din bankkonto.

Genudlejning af lejemålet
Potentielle nye lejere skal have mulighed for at bese dit lejemål, inden du flytter. Derfor har vi brug for din hjælp til fremvisning, som du bedes koordinere med administrationen eller ejendommens inspektør.