Du betaler hver måned et aconto-bidrag. Dit indbetalte acontobeløb, fratrukket dit samlede forbrug, giver din afregning. Har du betalt mere i aconto, end du har brugt, får du penge tilbage. Har du betalt mindre i aconto, end du har brugt, får du en efterbetaling.

Får du en efterbetaling, sætter vi din a conto-betaling op, så du – så vidt muligt og med forbehold for prisændringer – kan undgå en efterbetaling det efterfølgende år.

Du skal være opmærksom på, at flytter du fra lejemålet, skal du betale aflæsningsgebyrer til forsyningsselskaberne.

Varme- og vandregnskabet opgøres for ét år ad gangen. Det fremgår af din lejekontrakt, hvornår varme- og vandregnskabsperioden slutter i din ejendom. I ejendommens varmeforbrug indgår også udgifter til varmeforsyning og energimærkning.

Du skal være opmærksom på, at der går 3-4 måneder efter varme- eller vandregnskabsperiodens afslutning, før du får tilsendt regnskabet.

Skal du have penge tilbage, sker afregningen sammen med lejen måneden efter, du har modtaget regnskabet. Skal du efterbetale, bliver beløbet tidligst opkrævet én måned, efter du har modtaget regnskabet.